Asansör Montaj ve Bakım Kursu (Uygulamalı)

Şubemiz tarafından 2014 yılında hazırlanan Asansör Bakımcısı ve Montajcısı Modüler Programı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Modüler Program olarak kabul edilmiştir. Bu eğitim programları ile meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir. Kurs sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Sertifikası verilecektir.

Kursun genel çerçevesi ve amacı: Asansörler, çağdaş, planlı ve sağlıklı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların yaygınlaşması ile yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Can ve mal güvenliği açısından önemli bir iletim makinası olan asansör sistemlerinin tasarımı, projelendirilmesi, imalatı, montajı, periyodik kontrolü ve bakımı bu konuda görev alan mühendis ve ara teknik elemanlara büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Asansör Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde asansör sistem, aksam ve malzemelerinin imalatı, montajı, bakımı ve bunlarla ilgili teknik dokümantasyonun hazırlanması konularında da teknik elemanlara önemli görevler düşmektedir. Bu kursumuz asansör montajı, kontrolü ve bakımı yapabilecek ve bunlarla ilgili teknik dokümantasyonu hazırlayabilecek ara teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Kursun içeriği: Asansör Yönetmeliğinde belirtilen nitelikte asansör montajı, kontrolü ve bakımı yapması amaçlanan ara teknik elemanlar için; elektrikli ve hidrolik asansörlerin tasarımdan, projelendirmeye, asansör sistemlerinin tanıtılmasına, asansörlerin monte edilmesi ve bakımına ilişkin konular uygulamalı olarak aktarılacaktır.