Şikayet / İtiraz Bildirim Formu

Adı Soyadı (Zorunlu Alan)

Kurum (Varsa)

İletişim Adresi

Cep Telefon (Zorunlu Alan)

Telefon (Zorunlu Alan)

Faks

e-posta (Zorunlu Alan)

Şikayet/İtiraz Konusu (Zorunlu Alan)