Mesleki Sorumluluk

AKM‘nin Asansör Uygunluk Değerlendirme Denetimi ve Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin AKM personelinin veya Dış Denetçi ve Teknik Uzmanların neden olacağı her türlü zarar ve ziyanın sorumluluğunu üstlenir. Bunun için gerekli mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.