Gizlilik

MMO, AKM yönetici ve personeli ile Asansör Değerlendirme Denetimleri sürecinde görev alan Denetçi/Teknik Uzmanların ve kurulların (komitelerin) gerçekleştirdiği Uygunluk Değerlendirme Denetimleri sırasında elde ettiği tüm bilgileri profesyonel gizlilik ilkelerine riayet ederek üçüncü kişilere açıklamayacağını taahhüt eder.

Kanun gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi durumunda, müşteri, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirilir.