İşbirliği

AKM, benzer faaliyeti yürüten onaylanmış kuruluşlarla, yetkili kuruluşlarla, üniversiteler, ilgili meslek odaları ile sürekli bilgi alışverişinde bulunur ve mümkün olduğunca işbirliği yapar. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Asansör Kontrol Merkezi personelini, faaliyetlerini yürütürken diğer onaylanmış kuruluşlar, üniversiteler, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi paylaşımı içerisinde olmaları, yapılan faaliyetleri standart hale getirmek için işbirliğinde bulunmaları konusunda görevlendirmiştir.