Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi, Avrupa Komisyonu tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında, TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17021 standartlarının gereklilikleri çerçevesinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak 17.01.2018 tarihi itibarı ile AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (NANDO) üzerinde “2022” kimlik numarası ile Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak yetkilendirilmiş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 07.02.2018 tarihi itibarı ile 26.03.2020 tarihine kadar Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği çerçevesinde aşağıda belirtilen belirtilen kapsamlarda asansörlerin uygunluk değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve uzman bir kuruluştur.

Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının AB Tip İncelemesi Modül B (Ek IV-B)
Asansör veya asansör modellerinin ilgili yönetmeliğin gereklerini sağladığı test, muayene ve kontroller ile doğrulanmakta ve belgelendirilmektedir.

Asansörlerin Son Muayenesi Modül F (Ek V)
Piyasaya arz edilen asansörler, AT tip inceleme belgesinde tarifi yapılan model asansöre uygunluğu ve yönetmelikte belirtilen tüm sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak tüm tedbirlerin alındığı test, muayene ve kontroller ile doğrulanmakta ve belgelendirilmektedir.

Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu Modül G (Ek VIII)
Asansörün tasarım, montaj ve işletimine ilişkin özelliklerinin tarif edildiği teknik dosyasının uygunluğu ve yönetmelikte belirtilen tüm sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak tüm tedbirlerin alındığı test, muayene ve kontroller ile doğrulanmakta ve belgelendirilmektedir.

Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu Modül H1 (Ek XI)
Asansör firmalarının asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde kalite güvence sistemi uygulamaları yapılan denetimler ile değerlendirilerek, belgelendirilmekte ve gözetime tabi tutulmaktadır.

Yorumlar kapatıldı.