Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör tasarımı, imalatı, montajı, son kontrolü, bakım faaliyeti ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.

KURSUN İÇERİĞİ

 • TS EN ISO 14121-1 (Haziran 2010) Makinalarda Güvenlik – Risk Değerlendirmesinin Prensipleri
 • TS EN ISO 13857 (Şubat 2009) Makinalarda Güvenlik – El ve Kolların Tehlikeli Bölgelere Erişmesine Karşı Güvenlik Mesafeleri
 • ISO/TS 14798 Asansör, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar – Risk Analizi Metodolojisi
 • Örnek Uygulamalar

KURS PROGRAMI

 • Asansör mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
 • Asansörle ilgili standartlar
 • Asansörlerin genel tanımı
 • Elektrikli asansörler
  • Genel yapısı ve çeşitleri
  • Asansör sistemleri.
  • Asansör aksam, ekipman ve malzemeleri
  • Güvenlik sistemleri
  • Asansör montajı
  • Asansör bakımı
  • Sınav
 • Hidrolik Asansörler
  • Genel Yapısı ve Çeşitleri
  • Asansör Sistemleri, Asansör Aksam, Ekipman ve Malzemeleri
  • Güvenlik Sistemleri
  • Asansör Montajı
  • Asansör Bakımı
  • Sınav

KURS SÜRESİ: 1 gün (8 saat)
KİMLER KATILMALI: Kuruluş içinde yetkili mühendisler, tasarım sorumlusu, risk analizi ekibin üyesi.
KATILIM: 16 kişi ile sınırlıdır.
KURS TARİHİ: Yapılacak başvurular sonrasında kurs tarihi belirlenir.