Elektrikli/Hidrolik Asansör Muayene Eğitimi (Uygulamalı)

EĞİTİMİN AMACI VE İÇERİĞİ

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara genel iş mevzuatlarının anlatılması, asansöre ait mevzuat bilgisi verilmesi, asansör standartları hakkında bilgilendirme, asansör tasarımları, asansör montajı, teknik dosyasının hazırlanması, saha uygulamaları ve raporlama konularında bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini öğretmektir.

EĞİTİM PROGRAMI

 • Genel Mevzuat bilgisi (6331 İş Güvenliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikler, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, vs.)
 • Asansör mevzuatı (4703 ve 4077 Sayılı Kanunlar, Ürünlere CE İşaretlemesi Yönetmeliği) 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, vs.)
 • Asansör Standartları (EN 81 Serisi, Harmonize standartlar (EN 13015, EN 13447-7, EN 12015, EN 12016, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği, vs.)
 • Asansör Tasarımları (Tahrik sistemleri, güvenlik sistemleri, güvenlik komponentleri, kuyu ve makina mekanı yerleşimleri, risk değerlendirmesi, projelendirme, hesaplar, çizimler, vs.)
 • Asansör Montajı (Ray-flanş-konsol bağlantıları, kabin kurulumu askı sistemi, makina-motor gurubu, elektrik ve kumanda panoları ve elektrik bağlantıları, vs.)
 • Teknik Dosya Hazırlanması
  (Kayıt evraklarının hazırlanması)
 • Saha Uygulaması
  (2 örnekleme, 2 uygulama)
 • Raporlama
 • Değerlendirme/Sınav

KURS SÜRESİ: 15 gün (120 saat)
KİMLER KATILMALI: İlgili Meslek Odasından yetkilendirilmiş makine ve elektrik mühendisleri.
KURS TARİHİ: Yapılacak başvurular sonrasında kurs tarihi belirlenir.
KURS VE UYGULAMA YERİ: MMO İzmir Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi.