Erişebilirlik

AKM hizmetlerini, bütün müşterileri için erişebilir hale getirmekten sorumludur.

AKM yayın yolu ile, elektronik medya veya diğer şekillerde aşağıda verilen dokümantasyonları derleyip düzenlemekte muntazam aralıklar ile güncelleştirmekte ve isteyenlerin kullanımına hazır bulundurmaktadır:

• AKM ve MMO hakkında bilgi,

• Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptali için kurallar ve prosedürleri de içeren AKM belgelendirme sisteminin dokümante edilmiş ifadesi AKM Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde yer alır,

• Değerlendirme ve belgelendirme prosesleri hakkında bilgi AKM Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde yer alır,

• AKM‘nin mali destek sağlama kaynaklarının açıklanması ve müracaat eden müşterilerden alınan ücretler hakkında genel bilgi Fiyatlandırma Yönetmeliğinde yer alır,

• Belgelendirme İşaretinin kullanımı ve belgelendirme konusuna yönelik yollarla ilgili şartları, kısıtlamaları ve sınırları da içeren, müracaat eden ve belgelendirilen tedarikçilerin hak ve görevlerinin tanımlanması Belgelendirme İşaretinin kullanımı Yönetmeliğinde yer alır,

• Şikayetlerin, başvuruların ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili prosedürler hakkında bilgi Müşteri Şikayetlerinin ve İtirazlarının Ele Alınması ve Anlaşmazlıkların Çözümü Yönetmeliğinde (AKM-y04) yer alır,

• Belgelendirilmiş ürün ve/veya sistemlerin her birinin belgelendirme kapsamını tanımlayan ve adreslerini de içeren bir rehber.

Belgelendirme kurallarında yapılan değişiklikler hakkında ilgili taraflar önceden bilgilendirilir.